Tìm kiếm

Tiếp nhận và trả lời câu hỏi, phản ánh, kiến nghị

: Nguyen Thi An
: Nguyenan0900@Gmail.com
: 062327721
: Kính chào quý cục: Hiện DN chúng tôi chuyên sơ chế và đóng gói thanh long xuât khẩu. DN đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP nhưng sắp hết thời hạn.Vậy thủ tuc xin cấp lại giấy chứng nhận VSATTP như thế nào ? Xin quí cục cho hướng dẫn cụ thể!. Cảm ơn quí cục !
:   Việc kiểm tra cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (cấp lần đầu/cấp lại…) của cơ sở bạn thuộc trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vì vậy bạn liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh nơi cơ sở bạn đóng trên địa bàn quản lý để được hướng dẫn. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi là Giấy chứng nhận ATTP) được quy định tại Điều 18 Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT
: Quản lý chất lượng Nông Lâm sản
: Câu hỏi
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: