Tìm kiếm

Tiếp nhận và trả lời câu hỏi, phản ánh, kiến nghị

: NGUYỄN HỒNG TỐ UYÊN
: 31 Nguyễn Thị Bảy, P6, TP Tan An, Long An
: uyen.trongnhanseafood@gmail.com
: 0914718662
: Kính gởi quý Cục : DN muốn hỏi về thông tin phụ gia gốc E500 và E501 nhưng lại có thông tin cho rằng đối với giáp xác có xử lý nhiệt được phép sử dụng E500 thể hiện lên bao bì - xuất khẩu vào EU. DN muốn tìm công văn nói rỏ về vấn đề cho phép sử dụng E500 (giáp xác , có xử lý nhiệt) trân trong cám ơn!
:   Nội dung câu hỏi của chị đã được Cục trả lời trên website vào ngày 16/11/2015 (tại đường link: http://www.nafiqad.gov.vn/f-hoi-dap/nguyen-thi-111am-nhien/view )
: Quản lý chất lượng Thủy sản
: Câu hỏi
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: