Tìm kiếm

Tiếp nhận và trả lời câu hỏi, phản ánh, kiến nghị

: Nguyễn Đức Ý
: 512B - Thủ Khoa Huân - Phan Thiết - Bình Thuận
: nguyenducy06@gmail.com
: 0987.234.205
: Kính hỏi Qúy cục, hiện đũa tre sử dụng 1 lần do đơn vị nào quản lý? Trân trọng./.
: Theo quy định tại khoản 10, Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT, sản phẩm đũa tre do Bộ Y tế quản lý Đề nghị bạn liên hệ với Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y tế để có thông tin cụ thể.  
: Quản lý chất lượng Nông Lâm sản
: Câu hỏi
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: