Tìm kiếm

Tiếp nhận và trả lời câu hỏi, phản ánh, kiến nghị

: Huỳnh Thị Bích Châm
: Xã Nguyệt Hóa, Châu Thành, Trà Vinh
: Kimchinguyn@yahoo.com.vn
: 0907232339
: Nhà tôi sản xuất, kinh doanh cà phê, trà có hai giấy phép kinh doanh khác nhau và hai địa chỉ sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhưng khi chế biến xong thì đem về địa điểm kinh doanh xay và đóng gói. Như vậy cơ sở tôi phải xin hai giấy Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh ở hai địa chỉ hay Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất ở địa điểm chế biến và Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ở địa điểm kinh doanh xay và đóng gói. Xin quý cục xem và hướng dẫn để cơ sở dễ thực hiện.
: Việc kiểm tra cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 38/2012/NĐ-CP: “1.Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện đối với từng cơ sở sản xuất, kinh doanh; từng nhà máy sản xuất độc lập tại một địa điểm (sau đây gọi tắt là cơ sở), trừ các trường hợp sau:a) Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; b) Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;c) Bán hàng rong; d) Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định”. Theo quy định trên bạn cần làm thủ tục để xin kiểm tra cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sau: “Cơ sở sản xuất, kinh doanh cà phê”; “Cơ sở sản xuất, kinh doanh trà” và; “Cơ sở kinh doanh xay và đóng gói”. Đề nghị bạn liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh đề được hướng dẫn cụ thể; trên cơ sở quy định tại Điều 12 Nghị định 38/2012/NĐ-CP và trên cơ sở khảo sát thực tế các cơ sở sản xuất kinh doanh của gia đình bạn để xác định cụ thể việc kiểm tra, cấp giấy cơ sở đủ điền kiện an toàn thực phẩm cho gia đình bạn.  
: Quản lý chất lượng Nông Lâm sản
: Câu hỏi
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: