Tìm kiếm

Tiếp nhận và trả lời câu hỏi, phản ánh, kiến nghị

: Đức Hiền
: Tp.HCM
: hienduckt@gmail.com
: 0913163709
: Xin hỏi chúng tôi là Nhà máy chế biến Thủy sản, hiện nay chúng tôi dự định dùng Chlorine dioxide (ClO2) để thay thế cho Chlorine để xử lý nước và khử trùng sản phẩm, dụng cụ, nhà xưởng, máy móc ... do nhà cung cấp giới thiệu là hiệu quả khử trùng tốt hơn Chlorine và nồng độ sử dụng thấp hơn. Vậy xin hỏi có qui định nào cho việc khử trùng bằng Chlorine dioxide hay không, có phù hợp hay không? Xin quí cục trả lời dùm. Trân trọng cảm ơn.
:   Theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 62, Luật An toàn thực phẩm, Bộ Y tế là cơ quan ban hành quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó   quy định: -   Chỉ sử dụng các hóa chất tẩy rửa, sát trùng theo quy định của Bộ Y tế. - Nước để sản xuất thực phẩm phải phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng nước ăn uống số 01:2009/BYT; - Nước để vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ và vệ sinh cơ sở phải phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng nước sinh hoạt số 02:2009/BYT; Do vậy, đề nghị anh/chị liên hệ với Bộ Y tế để được hướng dẫn, giải đáp.   
: Quản lý chất lượng Thủy sản
: Câu hỏi
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: