HỢP TÁC QUỐC TẾ
Trong lĩnh vực kiểm soát ATTP thủy sản
Trong lĩnh vực kiểm soát ATTP thủy sản
Hợp tác với EU (31/05/2010)
Hợp tác trong lĩnh vực thủy sản
Hợp tác trong lĩnh vực thủy sản
Hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng và vệ sinh thực phẩm
Thỏa thuận hợp tác về kiếm soát chất lượng sản phẩm thủy sản và an toàn thực phẩm
Thỏa thuận về kiểm soát nhuyễn thể
Hợp tác với Pháp (24/05/2010)
Hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát dịch bệnh thủy sản
Nội dung hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng Cục Giám sát chất lượng, Thanh tra và Kiểm dịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về lĩnh vực kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: