LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
Ý kiến góp ý

nguyễn thị thu phương

thusau_1410@yahoo.com.vn

01686831688

Hà Nội

góp ý
Nội dung góp ý

Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH ngày 16 tháng 11 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 24/2003/ NĐ- CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;
pháp lệnh trên không còn hiệu lực nữa, sao cho vào căn cứ ạ? Luật quảng cáo thay thế pháp lệnh quảng cáo số 39/2001/PL -UBTVQH;

@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: