LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
CHI TIẾT VĂN BẢN

góp ý dự thảo bộ tiêu chí thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về sản xuất kinh doanh VTNN và sản phẩm NLTS

23/06/2015

13/07/2015
Nội dung văn bản:

Thực hiện phân công tại Quyết định số 445/QĐ-BNN-QLCL ngày 04/02/2015  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch hành động năm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp và sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các địa phương tại Hội nghị tổ chức trong tháng 4/2015, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Quy định Bộ tiêu chí xếp hạng địa phương về công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

xin xem tài liệu kèm theo tại đây

Tệp đính kèm:
CÁC VĂN BẢN KHÁC:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: