LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?

Góp ý dự thảo văn bản

Các Dự thảo Văn bản đang trong thời gian lấy ý kiến.
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia 'Sản phẩm thủy sản – tôm sú, tôm thẻ chân trắng – Yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm”
Xem toàn văn  Tải về Xem các góp ý
Góp ý Dự thảo Đề án "Tăng cường giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp".
Xem toàn văn  Tải về Xem các góp ý
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Xem toàn văn  Tải về Xem các góp ý
Góp ý 03 dự thảo TCVN
Xem toàn văn  Tải về Xem các góp ý
Góp ý 02 Dự thảo QCVN về cơ sở SX dầu cá, mỡ cá và cơ sở SXKD thủy sản nhỏ lẻ
Xem toàn văn  Tải về Xem các góp ý
góp ý Dự thảo Đề án kiểm soát ngăn chặn tạp chất và Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án của Thủ tướng Chính phủ
Xem toàn văn  Tải về Xem các góp ý
góp ý dự thảo bộ tiêu chí thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về sản xuất kinh doanh VTNN và sản phẩm NLTS
Xem toàn văn  Tải về Xem các góp ý
Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam
Xem toàn văn  Tải về Xem các góp ý
Góp ý Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT
Xem toàn văn  Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản nuôi
Xem toàn văn  Tải về Xem các góp ý
Góp ý dự thảo Thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ
Xem toàn văn  Tải về Xem các góp ý
Góp ý dự thảo Thông tư quy định kiểm soát ATTP trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV)
Xem toàn văn  Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra
Xem toàn văn  Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định kiểm soát an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh thủy sản xuất khẩu vào Liên minh Hải quan
Xem toàn văn  Tải về Xem các góp ý
Góp ý dự thảo Thông tư quy định về chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu
Xem toàn văn  Tải về Xem các góp ý
Góp ý các Dự thảo văn bản trong lĩnh vực ATTP thủy sản (TT thay thế TT55 và QĐ cá tra)
Xem toàn văn  Tải về Xem các góp ý
Góp ý dự thảo Quyết định quy định kiểm tra chất lượng sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh xuất khẩu
Xem toàn văn  Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định quy định kiểm soát chất lượng sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu
Xem toàn văn  Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư "Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu"
Xem toàn văn  Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản
Xem toàn văn  Tải về Xem các góp ý
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: