DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

  Bạn phải nhập đầy đủ thông tin vào các trường có dấu đỏ.
Thông tin tài khoản
  :
Chọn tên dùng để đăng nhập hệ thống (không chứa khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt).
Tên đăng nhập có phân biệt chữ hoa chữ thường. Chú ý phím caps lock.
:
Hãy cung cấp đầy đủ họ và tên của bạn.
:
Hãy chọn đơn vị mà thành viên đang công tác. Tùy chọn ở đây cho phép cho phân chia xử lý các hồ sơ mà doanh nghiệp gửi đến khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
  :
Hãy cung cấp chính xác địa chỉ thư điện tử của bạn. Bạn sẽ có thể lấy lại mật khẩu đăng nhập của mình qua thư điện tử này trong trường hợp quên mật khẩu. Địa chỉ thư điện tử của bạn sẽ đảm bảo được giữ kín tuyệt đối.
  :
Hãy chọn mật khẩu. Tối thiểu là 5 ký tự.
Mật khẩu có phân biệt chữ hoa chữ thường.
  :
Hãy gõ lại mật khẩu để bảo đảm bạn đã nhập chính xác.
  :

Các câu hỏi thường gặp

Các yêu cầu đối với hồ sơ
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: