DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn Đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện bảo đảm vệ sinh ATTP trực tuyến (21/06/2011)

Hiện Cục đang tiến hành chỉnh sửa và sẽ cập nhật vào ngày 30/6/2011.

Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
hoặc  Đăng ký

Các câu hỏi thường gặp

Các yêu cầu đối với hồ sơ
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: