DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Hỏi đáp (25/03/2010)

Chúng tôi muốn nhập khẩu giống cây trồng để khảo nghiệm thì cần cung cấp những Hồ sơ gì
a. Đơn đăng ký nhập khẩu (theo mẫu 1) ;
b. Tờ khai kỹ thuật (theo mẫu 2); 
c. Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có). 

Nếu giống nhập khẩu lần thứ 2 trở đi: 
a. Đơn đăng ký nhập khẩu (theo mẫu 1); 
b. Báo cáo kết quả nhập khẩu, khảo nghiệm.
 
 
Chúng tôi muốn đăng ký nhập khẩu giống cây trồng để sản xuất thử thì cần nộp những hồ sơ gì?
a. Đơn đăng ký nhập khẩu (theo mẫu 1); 
b. Bản sao Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT cho phép sản xuất thử hoặc Biên bản họp Hội đồng công nhận giống cho sản xuất thử
Chúng tôi muốn đăng ký nhập khẩu giống cây trồng làm nguyên liệu chuyên dùng phục vụ sản xuất của doanh nghiệp thì cần nộp những Hồ sơ gì
a. Đơn đăng ký nhập khẩu (theo mẫu 1);
b. Tờ khai kỹ thuật (theo mẫu 2);
c. Bản sao công chứng Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
hoặc  Đăng ký

Các câu hỏi thường gặp

Các yêu cầu đối với hồ sơ
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: