Các hành động

Phòng kiểm nghiệm được chỉ định

Lên một cấp
 Tiêu đề   Tác giả   Loại   Lần thay đổi cuối 
Công ty CP Dịch vụ Khoa học công nghệ sắc ký Hải Đăng admin Tập tin 26/04/2010 16:51
Phòng Kiểm nghiệm Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận admin Tập tin 26/05/2010 10:57
Công ty TNHH MTV Khoa học công nghệ Hoàn Vũ admin Tập tin 02/06/2010 15:01
Công ty TNHH Intertek Việt Nam-Chi nhánh Cần Thơ. admin Tập tin 26/04/2010 16:57
Thêm một Phòng kiểm nghiệm được chỉ định là Phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản admin Tập tin 26/05/2010 10:52
Phòng Kiểm nghiệm - Công ty SGS Việt Nam TNHH admin Tập tin 28/06/2010 09:40
Phòng Kiểm nghiệm Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 admin Tập tin 28/06/2010 09:53
Phòng Kiểm nghiệm Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5 admin Tập tin 28/06/2010 09:46
Phòng Kiểm nghiệm Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 admin Tập tin 28/06/2010 09:48
Phòng Kiểm nghiệm Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 admin Tập tin 28/06/2010 10:04
Phòng Kiểm nghiệm Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 admin Tập tin 28/06/2010 09:50
Phòng Kiểm nghiệm Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 admin Tập tin 28/06/2010 09:52
Chỉ định bổ sung các chỉ tiêu đối với PKN của Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm Tp.HCM admin Tập tin 06/08/2010 14:09
Chỉ định bổ sung chỉ tiêu đối với PKN của Cty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ sắc ký Hải Đăng admin Tập tin 06/08/2010 14:12
Trung tâm Kiểm nghiệm chất lượng nông lâm sản và thủy sản An Giang admin Tập tin 27/01/2011 13:17
Phòng kiểm nghiệm của Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm Tp.HCM - Chi nhánh Cần Thơ admin Tập tin 10/06/2011 11:04
Danh sánh phòng kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản được chỉ định còn hiệu lực (Cập nhật thời điểm tháng 6/2015) admin Tin tức 04/01/2016 14:41
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: