Danh sách các cơ sở nuôi và bao gói tôm sú sống xuất khẩu vào Trung Quốc (cập nhật 02/10/2014) (22/10/2014)

Chi tiết xem tại ĐÂY

CÁC TIN KHÁC
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: