Các hành động

Danh sách Doanh nghiệp, Phòng kiểm nghiệm

Lên một cấp
Danh sách sản phẩm và cơ sở được quảng cáo thực phẩm theo quy định của Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT
Danh sách Doanh nghiệp được xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn vào Việt Nam
Danh sách DN nước ngoài được phép xuất khẩu thực phẩm thủy sản vào Việt Nam
Danh sách doanh nghiệp Chế biến thủy sản Việt Nam đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và xuất khẩu vào các thị trường
Danh sách các Nước đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam
dsut-19.1.2016.doc
Danh sánh phòng kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản được chỉ định còn hiệu lực (Cập nhật thời điểm tháng 6/2015)
Danh sach doanh nghiệp nước ngoài được phép xuất khẩu thuỷ sản dùng làm thực phẩm vào Việt Nam
Danh sách các cơ sở nuôi và bao gói tôm sú sống xuất khẩu vào Trung Quốc (cập nhật 02/10/2014)
Nam Phi - cập nhật 02.12.2011
Phòng kiểm nghiệm của Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm Tp.HCM - Chi nhánh Cần Thơ
Trung tâm Kiểm nghiệm chất lượng nông lâm sản và thủy sản An Giang
Danh sách các cơ sở chế biến thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến các sản phẩm tôm có xử lý nhiệt để xử lý đối với các lô tôm đã loại bỏ tạp chất
Công văn số 1600/QLCL-CL1 ngày 27/8/2010 của Cục Quản lý CL NLS&TS thông báo danh sách các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào các thị trường
Chỉ định bổ sung chỉ tiêu đối với PKN của Cty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ sắc ký Hải Đăng
Chỉ định bổ sung các chỉ tiêu đối với PKN của Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm Tp.HCM
Danh sách các DN được phép CBTS XK sang EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Braxin, Nhật Bản (cập nhật 15/7/2010)
Phòng Kiểm nghiệm Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3
Phòng Kiểm nghiệm Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6
Phòng Kiểm nghiệm Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1
Phòng Kiểm nghiệm Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2
Phòng Kiểm nghiệm Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4
Phòng Kiểm nghiệm Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5
Phòng Kiểm nghiệm - Công ty SGS Việt Nam TNHH
Danh sách các DN có thay đổi về chế độ kiểm tra XK thuỷ sản vào thị trường Nhật Bản (Cập nhật 06/4/2010)
Danh sách Doanh nghiệp đủ điều kiện đảm bảo VSATTP có chế biến sản phẩm cá tra, basa (12/4/2010)
Công ty TNHH MTV Khoa học công nghệ Hoàn Vũ
Phòng Kiểm nghiệm Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận
Thêm một Phòng kiểm nghiệm được chỉ định là Phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản
Công ty TNHH Intertek Việt Nam-Chi nhánh Cần Thơ.
Công ty CP Dịch vụ Khoa học công nghệ sắc ký Hải Đăng
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: