KẾT QUẢ GIÁM SÁT, KIỂM TRA, THANH TRA
Giám sát Nhuyễn thể
Kiểm tra, thanh tra
   LIÊN KẾT WEBSITE
GIÁM SÁT NHUYỄN THỂ
Tại các vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ thuộc chương trình giám sát quốc gia về chất lượng, vệ sinh toàn thoàn thực phẩm
Tại các vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ thuộc chương trình giám sát quốc gia về chất lượng, vệ sinh toàn thoàn thực phẩm
Tại các vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ thuộc chương trình giám sát quốc gia về chất lượng, vệ sinh toàn thoàn thực phẩm
Tại các vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ thuộc chương trình giám sát quốc gia về chất lượng, vệ sinh toàn thoàn thực phẩm
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: