Các thủ tục hành chính (13/05/2015)

STT
Tên Thủ tục hành chính
Đơn vị giải quyết TTHC
 
Lĩnh vực kiểm nghiệm
 
1
 
Dịch vụ hành chính công mức độ 2
 
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
2
 
Dịch vụ hành chính công mức độ 2
 
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
3
 
Dịch vụ hành chính công mức độ 2
 
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
4
 
Dịch vụ hành chính công mức độ 2
 
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
5
 
Dịch vụ hành chính công mức độ 2
 
 
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
 
Lĩnh vực Thủy sản
 
6
 
Dịch vụ hành chính công mức độ 2
 
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
7
 
Dịch vụ hành chính công mức độ 2
 
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
8
 
Dịch vụ hành chính công mức độ 2
 
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
9
 
Dịch vụ hành chính công mức độ 2
 
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
10

Kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản xuất khẩu đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

Dịch vụ hành chính công mức độ 3 

Tải các biểu mẫu kèm theo tại ĐÂY

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
11

Cấp đổi Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản có xuất khẩu

Dịch vụ hành chính công mức độ 2

 Tải các biểu mẫu kèm theo tại ĐÂY

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

 
Lĩnh vực Nông Lâm sản
 
12
 
Dịch vụ hành chính công mức độ 2
 
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
13
Dịch vụ hành chính công mức độ 2
 
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
14
 
Dịch vụ hành chính công mức độ 2
 
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
15
 
Dịch vụ hành chính công mức độ 2
 
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
16
 
Dịch vụ hành chính công mức độ 2
 
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
17
 
Dịch vụ hành chính công mức độ 2
 
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
18
 
Dịch vụ hành chính công mức độ 2
 
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
19
Dịch vụ hành chính công mức độ 2
 
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
20
 
Dịch vụ hành chính công mức độ 2
 
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

 

   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: