Liên hệ

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

- Điện thoại: (04) - 37714195

- Fax: (04) - 38317 221

- Email: tonghop.nafi@mard.gov.vn

   LIÊN KẾT WEBSITE
KẾ HOẠCH HÀNG NĂM
Thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT về việc xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp và PTNT và dự toán ngân sách năm 2016; Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản yêu cầu các đơn vị thuộc Cục triển khai xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp và PTNT năm 2016 như sau (xin xem file đính kèm).
Ngày 26/8/2013 Cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã ban hành văn bản số: 1494 /QLCL-VP về việc tổ chức các lớp Tiểu giảng viên quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản
Ngày 06/8/2013 Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã ban hành văn bản số: 1348/QLCL-VP gửi các Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh/Thành phố về việc Cử công chức tham gia lớp đào tạo tiểu giảng viên
Ngày 21/5/2012 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số: 1165/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt dự án Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối giao đoạn 2011-2015; Ngày 01/4/2013 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số: 686/QĐ-BNN-QLCL Ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo dự án
Ngày 28/6/2013 Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã ban hành công văn số 1049/QLCL-VP về việc Kế hoạch cử cán bộ công chức tham gia đào tạo tiểu giáo viên và văn bản số 1051/QLCL-VP về việc Góp ý chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản.
Năm 2011 trong bối cảnh tình hình kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, kinh tế thế giới còn biến động khó lường, biến đổi khí hậu và các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cũng ngày càng tác động mạnh đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhưng được sự quan tâm, ủng hộ của Đảng, Chính phủ, sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã đạt được một số kết quả khá quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng, ATVSTP nông lâm thủy sản.
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: