Liên hệ

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

- Điện thoại: (04) - 37714195

- Fax: (04) - 38317 221

- Email: tonghop.nafi@mard.gov.vn

   LIÊN KẾT WEBSITE
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Năm 2010 trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước vừa thoát khỏi khủng hoảng và suy thoái kinh tế, nhưng có nhiều biến động phức tạp, khó lường, biến đổi khí hậu và các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cũng ngày càng tác động mạnh đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhưng được sự quan tâm, ủng hộ của Đảng, Chính phủ, sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã đạt được một số kết quả khá quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng, ATVSTP nông lâm thủy sản.
Kế hoạch này nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài (đến năm 2015) của Bộ NN&PTNT thực hiện Nghị quyết 34/2009/NQ-QH12 của Quốc Hội XII về đẩy mạnh chính sách, pháp luật về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
Mục tiêu của Đề án này là hoàn thiện thể chế, pháp luật tăng cường năng lực thực thi pháp luật của hệ thống cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo hiệu lực, hiệu quản quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản nhằm góp phần phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân
6 tháng đầu năm 2009 trong bối cảnh nền kinh tế thế giới cũng như đất nước đang dần hồi phục sau đợt khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế kéo dài, được sự quan tâm, ủng hộ của Đảng, Chính phủ, sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã đạt được một số kết quả khá quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng, ATVSTP nông lâm thủy sản
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: