Liên hệ

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

- Điện thoại: (04) - 37714195

- Fax: (04) - 38317 221

- Email: tonghop.nafi@mard.gov.vn

   LIÊN KẾT WEBSITE
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Ngày 28/6/2013 Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã ban hành công văn số 1049/QLCL-VP về việc Kế hoạch cử cán bộ công chức tham gia đào tạo tiểu giáo viên và văn bản số 1051/QLCL-VP về việc Góp ý chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản.
Để cải tiến công tác thống kê - tổng hợp, năng cao chất lượng báo cáo và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Cục, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản sửa đổi biểu mẫu báo cáo định kỳ tại công văn số 673/QLCL-KH ngày 04/5/2013. Chi tiết xin xem văn bản gửi kèm.
Thực hiện văn bản số 975 và 976/QLCL-VP ngày 13/6/2013 của Cục về điều tra, đánh giá nhu cầu đào tạo bồi dưỡng CMNV Quản lý chất lượng ATTP Nông Lâm Thủy sản và Muối
Năm 2011 trong bối cảnh tình hình kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, kinh tế thế giới còn biến động khó lường, biến đổi khí hậu và các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cũng ngày càng tác động mạnh đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhưng được sự quan tâm, ủng hộ của Đảng, Chính phủ, sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã đạt được một số kết quả khá quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng, ATVSTP nông lâm thủy sản.
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: