Liên hệ

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

- Điện thoại: (04) - 37714195

- Fax: (04) - 38317 221

- Email: tonghop.nafi@mard.gov.vn

   LIÊN KẾT WEBSITE

Phiếu điều tra, đánh giá nhu cầu đào tạo bồi dưỡng Chuyên môn nghiệp vụ Quản lý chất lượng ATTP Nông Lâm Thủy sản và Muối (26/06/2013)

Thực hiện văn bản số 975 và 976/QLCL-VP ngày 13/6/2013 của Cục về điều tra, đánh giá nhu cầu đào tạo bồi dưỡng CMNV Quản lý chất lượng ATTP Nông Lâm Thủy sản và Muối

CÁC TIN KHÁC
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: