Liên hệ

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

- Điện thoại: (04) - 37714195

- Fax: (04) - 38317 221

- Email: tonghop.nafi@mard.gov.vn

   LIÊN KẾT WEBSITE

Khảo sát nhu cầu đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về QLCL NLTS giai đoạn 2016-2020 (16/10/2015)

Nhằm đánh giá chất lượng các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối giai đoạn 2011-2015 đã tổ chức và nhu cầu tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2016-2020, Cục triển khai khảo sát làm cơ sở đề xuất kế hoạch đào tạo giai đoạn 2016-2020 phù hợp với thực tế và nhu cầu của các đơn vị.

CÁC TIN KHÁC
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: