Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Loại văn bản » Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật  (24)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
33/2015/TT-BNNPTNT 08/10/2015
Quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ
 Tải về
31/2015/TT-BNNPTNT 06/10/2015
Quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi
 Tải về
266/QLCL-CL1 28/01/2015
ghi khối lượng tịnh đối với lô hàng thủy sản XK vào EU
 Tải về
20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT 01/08/2013
Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước
 Tải về
08/2013/TT-BNV 31/07/2013
Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động
 Tải về
518/QĐ-TTg 27/03/2013
Ngày 27/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 518/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm tại Việt Nam
 Tải về
1984/QĐ-BNN-QLCL 21/08/2012
Phân công kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nông lâm thủy sản chế biến và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
 Tải về
1471/QĐ-BNN-QLCL 20/06/2012
Sửa đổi Danh mục các chỉ tiêu hóa học chỉ định kiểm nghiệm đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 2864/QĐ-BNN-QLCL
 Tải về
02/2012/TT-BNNPTNT 09/01/2012
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản phẩm thủy sản dạng mắm và thủy sản khô dùng làm thực phẩm
 Tải về
76/2011/TT-BNNPTNT 03/11/2011
Quy định Danh mục các loại thực phẩm được phép chiếu xạ và liều lượng hấp thụ tối đa cho phép đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải về
14/2011/TT-BNNPTNT 29/03/2011
Thông tư quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản
 Tải về
68/2010 /TT- BNNPTNT 03/12/2010
Thông tư ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước
 Tải về
25 /2010/TT-BNNPTNT 08/04/2010
Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu
 Tải về
82 /2009/TT-BNNPTNT 25/12/2009
Thông tư ban hành 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thuỷ sản: 1.Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: cơ sở sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường Ký hiệu: QCVN 02 - 14: 2009/BNNPTNT 2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất giống thủy sản - Điều kiện an toàn thực phẩm, an toàn sinh học và môi trường Ký hiệu: QCVN 02 - 15: 2009/BNNPTNT
 Tải về
75/2009/TT-BNNPTNT 02/12/2009
Thông tư ban hành 4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Nông sản: 1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: cơ sở chế biến cà phê - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Ký hiệu: QCVN 01 - 06: 2009/BNNPTNT 2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: cơ sở chế biến chè - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Ký hiệu: QCVN 01 - 07: 2009/BNNPTNT 3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: cơ sở chế biến điều - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Ký hiệu: QCVN 01 - 08: 2009/BNNPTNT 4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: cơ sở chế biến rau quả - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Ký hiệu: QCVN 01 - 09: 2009/BNNPTNT
 Tải về
50/2009/TT- BNNPTNT 18/08/2009
Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải về
47/2009/TT-BNNPTNT 31/07/2009
Thông tư ban hành 13 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thuỷ sản
 Tải về
1579/QĐ-BNN-KHCN 26/05/2009
Quyết định Ban hành quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi bò sữa an toàn
 Tải về
1504/QĐ-BNN-KHCN 15/05/2009
Quyết định về việc ban hành Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi gia cầm an toàn
 Tải về
1506/QĐ-BNN-KHCN 15/05/2009
Quyết định về việc ban hành Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn an toàn
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: