Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Loại văn bản » Thông tư, Thông tư liên tịch  (90)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
08/2015/TT-TTCP 15/12/2015
Thông tư của Thanh tra Chính phủ quy định về Sổ nhật ký Đoàn Thanh tra
 Tải về
44,46,47/2015/TT-BYT 30/11/2015
Thông tư của Bộ Y tế ban hành QCKTQG có liên quan đến thực phẩm
 Tải về
07/2015/TTLT-TTCP-NHNN 25/11/2015
Thông tư liên tịch giữa Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về phong tỏa tài sản
 Tải về
39/2015/TT-BNNPTNT 20/10/2015
Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
 Tải về
33/2015/TT-BNNPTNT 08/10/2015
Quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ
 Tải về
31/2015/TT-BNNPTNT 06/10/2015
Quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi
 Tải về
32/2015/TT-BNNPTNT 06/10/2015
Thông tư quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và PTNT
 Tải về
18/2015/TT-BNNPTNT 24/04/2015
Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải về
2268/BNN-QLCL 19/03/2015
Về việc triển khai giám sát thực thi pháp luật về sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp
 Tải về
10/2014/TT-TTCP 24/11/2014
Danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức định kỳ chuyển đổi
 Tải về
08/2014/TT-TTCP 24/11/2014
Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện PL về thanh tra
 Tải về
13/2014/TT-BNV 31/10/2014
Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.
 Tải về
06/2014/TT-TTCP 31/10/2014
Quy định quy trình tiếp công dân
 Tải về
14/2014/TT-BNV 31/10/2014
quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.
 Tải về
07/2014/TT-TTCP 31/10/2014
Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
 Tải về
45/2013/TT-BNNPTNT 28/10/2014
Quy định trình tự, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải về
11/2014/TT-BNV 09/10/2014
Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
 Tải về
24/2014/TT-BNNPTNT 19/08/2014
Thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản
 Tải về
20/2014/TT-BNNPTNT 26/06/2014
Thông tư quy định một số nội dung về phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp
 Tải về
54 /2014/TT-BTC 24/04/2014
Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: