Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Loại văn bản » Nghị định  (44)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
124/2015/NĐ-CP 19/11/2015
Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 Tải về
124/2015/NĐ-CP 19/11/2015
Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định xử phạt VPHC về hàng giả, hàng cấm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 Tải về
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015
Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
 Tải về
108/2014/NĐ-CP 20/10/2014
Chính sách tinh giản biên chế
 Tải về
64/2014/NĐ-CP 26/06/2014
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật tiếp công dân
 Tải về
41/BNN-TCCB 06/01/2014
Thực hiện nghị định số 199/CP-NĐ của Chính Phủ
 Tải về
199/2013/NĐ-CP 26/11/2013
Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải về
178/2013/NĐ-CP 14/11/2013
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
 Tải về
158/2013/NĐ-CP 12/11/2013
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
 Tải về
119/2013/NĐ-CP 09/10/2013
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi
 Tải về
114/2013/NĐ-CP 03/10/2013
Nghi định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 Tải về
81/2013/NĐ-CP 19/07/2013
Nghi định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
 Tải về
78/2013/NĐ-CP 17/07/2013
Nghị định quy định về minh bạch, tài sản thu nhập
 Tải về
66/2013/NĐ-CP 27/06/2013
Nghị định của Chính phủ quy định mức lương mới đối với cán bộ công chức kể từ ngày 01/7/2013
 Tải về
59/2013/NĐ-CP 17/06/2013
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
 Tải về
48/2013/NĐ-CP 14/05/2013
Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chinh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
 Tải về
16/2013/NĐ-CP 06/02/2013
Quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
 Tải về
94/2012/NĐ-CP 12/11/2012
Nghị định về sản xuất, kinh doanh rượu
 Tải về
59/2012/NĐ-CP 23/07/2012
Nghị định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
 Tải về
55/2012/NĐ-CP 28/06/2012
Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: