Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Lĩnh vực » Các BQLDA Đầu tư (20)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
39/2015/TT-BNNPTNT 20/10/2015
Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
 Tải về
413/QĐ-QLCL 23/09/2015
QĐ phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu số 22, 23 - Dự án TTV2
 Tải về
1672/BNN-XD 25/02/2015
Thực hiện một số nội dung của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
 Tải về
1816/QLCL-VP 22/09/2014
Đề xuất danh mục dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
 Tải về
1815/QLCL-DA 22/09/2014
TT đề nghị phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu số 9, 14, 17, 18, 19 - Dự án đầu tư XDCT Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 2 - Đà Nẵng
 Tải về
402/QĐ-QLCL 19/09/2014
Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện di dời và cải tạo, sửa chữa nhà làm việc cho Trung tâm Chất lượng nông lâm Thủy sản vùng 4
 Tải về
1776/QLCL-DA 17/09/2014
Đăng ký danh mục công trình, dự án thu hồi đất để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội
 Tải về
6096/BNN-KH 31/07/2014
Thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của các Bộ: Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng;
 Tải về
1371/QLCL-DA 25/07/2014
Xem xét, xử lý Hợp đồng tư vấn
 Tải về
1333/QLCL-DA2 23/07/2014
V/v Xin phe duyet bo sung ho so TKCS he thong cap, thoat khi va thong gio phong thi nghiem
 Tải về
1272/QLCL-DA4 15/07/2014
V/v báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình
 Tải về
1252/QLCL-DA2 14/07/2014
V/v triển khai xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải
 Tải về
1184/BCGSĐGĐT 02/07/2014
Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư (6 tháng đầu năm 2014)
 Tải về
1126/QLCL-DA 23/06/2014
Thương thảo hợp đồng Gói thầu số 15 và 19
 Tải về
1136/QLCL-DA 23/06/2014
Chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra của Cục QLXD Công trình
 Tải về
227/QĐ-QLCL 16/06/2014
Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu số 16-Cung cấp và lắp đặt thiết bị xử lý nước thải - Dự án TTV2
 Tải về
228/QĐ-QLCL 16/06/2014
Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu số 18-Cung cấp và lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ - Dự án TTV2
 Tải về
229/QĐ-QLCL 16/06/2014
Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu số 20-Cung cấp và lắp đặt bàn ghế phòng họp - Dự án TTV2
 Tải về
202/QĐ-QLCL 23/05/2014
QĐ chỉ định thầu gói thầu số 4- Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán (giai đoạn 1)- Dự án đầu tư xây dựng T.tâm KNKC
 Tải về
696/QLCL-DA4 23/04/2014
Thương thảo hợp đồng tư vấn khảo sát địa chất và lập dự án đầu tư XDCT
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: