Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Lĩnh vực » Kế hoạch - Hợp tác quốc tế (257)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
02/TBNB-Kh 12/01/2016
Ủy quyền điều hành đơn vị (ngày 13/1/2016)
 Tải về
3134/QLCL-KH 23/12/2015
TỜ TRÌNH Về việc tiếp đón chuyên gia EU sang hỗ trợ kỹ thuật
 Tải về
2719 /BC-QLCL 28/10/2015
Báo cáo Kết quả công tác tháng 10 và trọng tâm công tác tháng 11 năm 2015
 Tải về
2582/QLCL-KH 08/10/2015
CV gui Bo Y te cu Hong di Hong Kong
 Tải về
2490/BC-QLCL 30/09/2015
Báo cáo Kết quả công tác tháng 9 và trọng tâm công tác tháng 10 năm 2015
 Tải về
418/QLCL-KH 29/09/2015
Quyet dinh cu anh Thu di du Hoi thao tai Bi
 Tải về
2346/QLCL-KH 14/09/2015
Thu moi chuyen gia EU sang ho tro ky thuat nham khac phuc khuyen cao ve NT2MV
 Tải về
6985/BC-QLCL 26/08/2015
Báo cáo Kết quả công tác tháng 8 và trọng tâm công tác tháng 9 năm 2015
 Tải về
1953/BC-QLCL 28/07/2015
Báo cáo kết quả công tác tháng 7 và trọng tâm công tác tháng 8 năm 2015
 Tải về
1898/QLCL-KH 17/07/2015
Đánh giá tình hình thực hiện các dự án điều tra cơ bản được bộ giao 5 năm qua (2011-2015)
 Tải về
1838/QLCL-KH 07/07/2015
CV gửi Vụ HTQT về báo cáo tình hình hợp tác với Úc
 Tải về
1606/QLCL-KH 17/06/2015
V/v cử cán bộ tham dự kỳ họp Ủy ban SPS của WTO tại Geneva lần thứ 63
 Tải về
1480/QLCL-KH 04/06/2015
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015 theo Quyết định số 110/QĐ-BNN-KH ngày 15/01/2015
 Tải về
1466/QLCL-KH 03/06/2015
Chuẩn bị báo cáo sơ kết công tác quản lý chất lượng, ATTP NLTS 2015
 Tải về
1440 /TTr-QLCL 29/05/2015
Về việc ban hành Nghị quyết tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2015 - 2020
 Tải về
1400/BC-QLCL 27/05/2015
Báo cáo kết quả công tác tháng 5 và trọng tâm công tác tháng 6 năm 2015
 Tải về
1473/BC- QLCL - KH 03/05/2015
Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp 6 tháng cuối năm 2015
 Tải về
1101/BC-QLCL-KH 24/04/2015
Báo cáo kết quả công tác tháng 4 và trọng tâm công tác tháng 5 năm 2015
 Tải về
1003/QLCL-KH 14/04/2015
Chuẩn bị báo cáo gửi Đoàn giám sát của Quốc hội
 Tải về
1004/QLCL-KH 14/04/2015
Góp ý dự thảo bản ghi nhớ hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: