Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Lĩnh vực » Tài chính (147)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
51/QLCL-TC 11/01/2016
Tạm ứng lương tăng thêm năm 2016
 Tải về
2614/QLCL-TC 14/10/2015
Mua sắm kít thử
 Tải về
2596/QLCL-TC 13/10/2015
Thương thảo hợp đồng gói thầu số 2 - Nitrofuran (AOZ) Elisa test kit và gói thầu số 3 - Chloramphenicol Elisa test kit
 Tải về
2196/QLCL-TC 27/08/2015
Thủ tục hành chính thực hiện Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT
 Tải về
27/08/2015
Rà soát danh mục phí, lệ phí kèm theo dự án Luật phí và lệ phí
 Tải về
21/08/2015
Thông báo số kinh phí tạm giữ lại 8 tháng cuối năm 2015
 Tải về
505/QĐ-QLCL 09/12/2014
QĐ ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu sự nghiệp
 Tải về
2073/QLCL-TC 21/10/2014
báo cáo tình hình trang bị, quản lý, sử dụng, xử lý taì sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước
 Tải về
1959/QLCL-TC 08/10/2014
Phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia 2015
 Tải về
1896/QLCL-TC 02/10/2014
kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 Tải về
84/2014/NĐ-CP 08/09/2014
Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 Tải về
6576/BNN-TC 18/08/2014
Thực hiện thu phí, lệ phí tương ứng theo quy định tại Thông tư 149/2013/TT-BTC
 Tải về
11132/BTC-CST 11/08/2014
Phí, lệ phí chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
 Tải về
1402/QLCL-TC 31/07/2014
Báo cáo thực hiện kế hoạch 6 tháng 2014, kế hoạch giải ngân 2015 các chương trình, dự án ODA
 Tải về
22/07/2014
Thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
 Tải về
1274/QLCL-TC 16/07/2014
góp ý dự thảo Quyết định của TTCP quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cac cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước
 Tải về
1214/QLCL-TC 08/07/2014
góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn TSCĐ
 Tải về
1209/QLCL-TC 08/07/2014
thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ
 Tải về
1216/QLCL-TC 08/07/2014
hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2015
 Tải về
1183/QLCL-TTPC 30/06/2014
Báo cáo thẩm định kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí Quý II/2014
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: