Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Lĩnh vực » Kiểm nghiệm, xét nghiệm (280)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
3179/QĐ-QLCL 29/12/2015
năng lực kiểm nghiệm sản phẩm chè
 Tải về
3181/QLCL-KN 29/12/2015
năng lực kiểm nghiệm sản phẩm gạo
 Tải về
3181/QLCL-KN 29/12/2015
năng lực kiểm nghiệm sản phẩm gạo
 Tải về
3182/QLCL-KN 29/12/2015
năng lực kiểm nghiệm hồ tiêu
 Tải về
3178/QLCL-KN 29/12/2015
năng lực kiểm nghiệm sản phẩm rau quả
 Tải về
2467/QLCL-KN 25/09/2015
Thông báo duy trì chỉ định cơ sở kiểm nghiệm
 Tải về
2383/QLCL-KN 16/09/2015
Soát xét hồ sơ đăng ký chỉ định
 Tải về
2387/QLCL-KN 16/09/2015
Thông báo kết quả thẩm định khắc phục của cơ sở kiểm nghiệm
 Tải về
2249/QLCL-KN 01/09/2015
Thông báo duy trì chỉ định Phòng thử nghiệm
 Tải về
2235/QLCL-KN 01/09/2015
Làm việc với cán bộ Văn phòng JICA Việt Nam
 Tải về
2142/QLCL-KN 18/08/2015
Soát xét hồ sơ đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm
 Tải về
2093/QLCL-KN 12/08/2015
Góp ý dự thảo Thông tư "Qui định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định PTN, PKNKC ngành NN&PTNT"
 Tải về
2048/QLCL-KN 07/08/2015
Soát xét hồ sơ đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm
 Tải về
1976/QLCL-KN 29/07/2015
Thông báo kết quả đánh giá định kỳ cơ sở kiểm nghiệm
 Tải về
1977/QLCL-KN 29/07/2015
Thông báo kết quả đánh giá định kỳ cơ sở kiểm nghiệm
 Tải về
1938/QLCL-KN 23/07/2015
Thông báo kết quả đánh giá định kỳ cơ sở kiểm nghiệm
 Tải về
1939/QLCL-KN 23/07/2015
Thông báo kết quả đánh giá định kỳ cơ sở kiểm nghiệm
 Tải về
1895/QLCL-KN 17/07/2015
Thông báo kết quả đánh giá lần đầu cơ sở kiểm nghiệm
 Tải về
1894/QLCL-KN 17/07/2015
Thông báo kết quả đánh giá cơ sở kiểm nghiệm
 Tải về
1899/QLCL-KN 17/07/2015
Báo cáo hoạt động cơ sở kiểm nghiệm
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: