Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Lĩnh vực » Văn phòng (266)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
06/QLCL-VP 06/01/2016
Đề nghị tạm ứng kinh phí chi bồi thường thiệt hại, GPMB
 Tải về
01 /QĐ-QLCL 04/01/2016
Về việc nâng bậc lương năm 2015 đối với ông Nguyễn Văn Thuận
 Tải về
3203/QLCL-VP 31/12/2015
Tiep nhan khong qua thi tuyen công chức
 Tải về
545 /QĐ-QLCL 29/12/2015
Về việc điều động viên chức Cao Hải Yến
 Tải về
3051/QLCL-VP 10/12/2015
Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Cục năm 2016 giai đoạn 2016-2021
 Tải về
3012/QLCL-VP 04/12/2015
Thực hiện quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức
 Tải về
3005/QLCL-VP 03/12/2015
Hướng dẫn thực hiện công tác khen thưởng 2015
 Tải về
2885/QLCL-VP 19/11/2015
Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm
 Tải về
2889/QLCL-VP 19/11/2015
Kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, bồi dưỡng thuộc Dự án đào tạo “1165” năm 2015
 Tải về
2863/QLCL-VP 17/11/2015
Điều chỉnh địa điểm mở lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ATTP cho Doanh nghiệp
 Tải về
2851/QLCL-VP 13/11/2015
Bố trí giảng viên tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ATTP cho Doanh nghiệp
 Tải về
2851/QLCL-VP 11/11/2015
Bố trí giảng viên tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ATTP cho Doanh nghiệp
 Tải về
2813/QLCL-VP 11/11/2015
Mở lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ATTP cho Doanh nghiệp
 Tải về
2811/QLCL-VP 10/11/2015
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước ngành Nông nghiệp và PTNT
 Tải về
2810/QLCL-VP 10/11/2015
V/v triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg
 Tải về
2833 /KL-QLCL 10/11/2015
KẾT LUẬN THANH TRA Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất nem, lạp xưởng, chả lụa tại Cơ sở Huỳnh Thị Ánh
 Tải về
446, 447/QĐ-QLCL 23/10/2015
QĐ v/v cử viên chức đi đào tạo sau đại học trong nước
 Tải về
2675/QLCL-VP 23/10/2015
TT xin duyệt cấp kinh phí chi bồi thường thiệt hại, GPMB đối với khu đất 2.000m2 liền kề Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 (trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản) để mở rộng trụ sở
 Tải về
445/QĐ-QLCL 22/10/2015
QĐ phê duyệt DS CCVC và người lao động thuộc đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản 2015 (Cơ quan Cục)
 Tải về
2665/QLCL-VP 22/10/2015
Kê khai tài sản, thu nhập 2015
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: