Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Cơ quan ban hành » Cơ quan địa phương (11)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
1376/QĐ-UBND 26/06/2015
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định Quy định phân công, phối hợp trong việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện ATTP
 Tải về
862/QĐ-UBND 03/04/2015
Quy định về phân công, phân cấp thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT, Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT trên địa bàn tình Đồng Nai
 Tải về
433/QĐ-UBND 25/03/2015
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long
 Tải về
135/QĐ-UBND 06/03/2015
ban hành kế hoạch kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 Tải về
284/QĐ-SNN-QLCL 03/03/2015
Về việc thành lập Ban chỉ đạo về An toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ
 Tải về
1183/KH-SNN 30/07/2014
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 216/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về "Phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014-2015"
 Tải về
09/CT-UBND 02/07/2014
Tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 Tải về
2694/UBND-VX 30/06/2014
tăng cường triển khai quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Định
 Tải về
49/KH-UBND 13/05/2014
Kế hoạch tổ chức sản xuất thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 Tải về
670/QĐ-SNN 09/05/2014
Quyết định ban hành quy định phân công quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp, chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 Tải về
18/01/2020
Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 của các tỉnh/thành phố
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: