Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Cơ quan ban hành » NAFIQAD (1976)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
3184/QLCL-TTPC 29/12/2016
cấp thẻ công chức thanh tra chuyên ngành
 Tải về
3193/CTr-QLCL 29/12/2016
Chương trình kiểm tra, thanh tra chuyên ngành ATTP năm 2016 của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
 Tải về
290/QLCL-TTPC 25/02/2016
góp ý dự thảo kế hoạch năm cao điểm thanh tra, kiểm tra VTNN
 Tải về
254/BC-QLCL 16/02/2016
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng tháng 2 năm 2016
 Tải về
255/QLCL-TTPC 16/02/2016
Nắm tình hình và báo cáo việc tặng quà và nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán năm 2016
 Tải về
133/QLCL-TTPC 21/01/2016
Tham gia ý kiến về công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội thực phẩm minh bạch
 Tải về
86/QLCL-CL1 15/01/2016
dỡ bỏ kiểm tra chặt cho HK 136
 Tải về
51/QD-QLCL 14/01/2016
thành lập Đoàn kiểm tra thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP của Công ty chế biển thủy sản Hòa Hải (NM 519)
 Tải về
52/QĐ-QLCL 14/01/2016
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
 Tải về
52/QĐ-QLCL 14/01/2016
Ban hành Kế hoạch công tác pháp chế và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy bản
 Tải về
72/QLCL-TTPC 13/01/2016
Báo cáo triển khai đánh giá việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật
 Tải về
72/QLCL-TTPC 13/01/2016
báo cáo đánh giá việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật
 Tải về
02/TBNB-Kh 12/01/2016
Ủy quyền điều hành đơn vị (ngày 13/1/2016)
 Tải về
51/QLCL-TC 11/01/2016
Tạm ứng lương tăng thêm năm 2016
 Tải về
53/QLCL-TTPC 11/01/2016
Bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản
 Tải về
46/QLCL-TTPC 08/01/2016
rà soát, lập hồ sơ công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành
 Tải về
45/QLCL-CL2 08/01/2016
Trả lời hồ sơ đăng ký Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT (Achentina)
 Tải về
06/QLCL-VP 06/01/2016
Đề nghị tạm ứng kinh phí chi bồi thường thiệt hại, GPMB
 Tải về
12/QLCL-CL2 06/01/2016
Về việc kiểm tra ATTP tại chợ đầu mối
 Tải về
01 /QĐ-QLCL 04/01/2016
Về việc nâng bậc lương năm 2015 đối với ông Nguyễn Văn Thuận
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: