Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Cơ quan ban hành » Liên bộ, Bộ, ngành khác (47)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
52/KH-BCĐTƯVSATTP 22/01/2016
Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2016 của Ban chỉ đạo Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm
 Tải về
08/2015/TT-TTCP 15/12/2015
Thông tư của Thanh tra Chính phủ quy định về Sổ nhật ký Đoàn Thanh tra
 Tải về
44,46,47/2015/TT-BYT 30/11/2015
Thông tư của Bộ Y tế ban hành QCKTQG có liên quan đến thực phẩm
 Tải về
1654/QĐ-BTP 15/09/2015
BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, KHAI THÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 Tải về
23/TB-MTTW-BTT 06/04/2015
TBKL của Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc về triển khai Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014 -2020
 Tải về
10/2014/TT-TTCP 24/11/2014
Danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức định kỳ chuyển đổi
 Tải về
08/2014/TT-TTCP 24/11/2014
Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện PL về thanh tra
 Tải về
13/2014/TT-BNV 31/10/2014
Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.
 Tải về
06/2014/TT-TTCP 31/10/2014
Quy định quy trình tiếp công dân
 Tải về
14/2014/TT-BNV 31/10/2014
quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.
 Tải về
07/2014/TT-TTCP 31/10/2014
Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
 Tải về
11/2014/TT-BNV 09/10/2014
Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
 Tải về
11132/BTC-CST 11/08/2014
Phí, lệ phí chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
 Tải về
17-CTPH/HND-MTTQ-BNN&PTNT-BCT 17/07/2014
Chương trình phối hợp việc giám sát thực hiện PL về sản xuất, kinh doanh VTNN giai đoạn 2014-2020 giữa Hội Nông dân VN, UBTUMTTQVN, BNN&PTNT, Bộ Công Thương
 Tải về
6713/BTC-CST 22/05/2014
Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 107/2012/TT-BTC và Thông tư số 149/2013/TT-BTC
 Tải về
6712/BTC-CST 22/05/2014
Phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
 Tải về
54 /2014/TT-BTC 24/04/2014
Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
 Tải về
13/2014/TTLT-BYT-BNN-BCT 09/04/2014
Thông tư liên tịch quy định hướng dẫn phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP
 Tải về
23/KH-UBND 26/02/2014
Kế hoạch bảo đảm VSATTP tỉnh Lào Cai năm 2014
 Tải về
06/CT-UBND 24/02/2014
Chỉ thị về việc triển khai công tác QLNN về chất lượng VTNN và ATTP NLTS trên địa bàn TP.HN năm 2014
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: