Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Cơ quan ban hành » Quốc hội, UBTVQH (29)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
33/2015/TT-BNNPTNT 08/10/2015
Quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ
 Tải về
1574/QLCL-CL2 16/06/2015
Trả lời hồ sơ TT25 của Pakistan
 Tải về
1142/NQ/BCS 12/03/2015
Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và PTNT
 Tải về
41/QLCL-KN 09/01/2015
V/v soát xét hồ sơ đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm
 Tải về
1466/QLCL-TC 08/08/2014
thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và nghị định số 63/2014/NĐ-CP
 Tải về
598 /QLCL-CL2 11/04/2014
Trả lời hồ sơ theo Thông tư 13 của Ba Lan
 Tải về
547/QLCL-CL1 03/04/2014
Bố trí cuộc họp với đoàn công tác của Tổng cục Thuỷ sản Thái Lan
 Tải về
169/QLCL-CL1 07/02/2014
Dỡ bỏ chế độ kiểm tra chặt
 Tải về
34/QLCL-TTPC 08/01/2014
Về viêc báo cáo tình hình triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính
 Tải về
02 /VBHN-BNNPTNT 19/12/2013
Văn bản hợp nhất thông tư hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu
 Tải về
487/QĐ-QLCL 18/12/2013
Quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ trọng tâm tại Chi Cục Quản lý Chất lượng và BVNL thủy sản TP.HCM
 Tải về
2298/QLCL-CL2 05/12/2013
Trả lời Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk về phân bổ kinh phí Chương trình MTQG VSATTP
 Tải về
42/2013/QH13 25/11/2013
Luật tiếp công dân
 Tải về
717/QLCL-KN 08/05/2013
Rà soát chỉ tiêu thuốc thú y, thuốc BVTV đào tạo tại Nhật Bản năm 2013
 Tải về
16/2012/QH13 21/06/2012
Luật quảng cáo
 Tải về
15/2012/QH13 20/06/2012
Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012
 Tải về
24/2012/NQ/QH13 20/06/2012
Nghị quyết về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
 Tải về
14/2012/QH13 20/06/2012
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
 Tải về
12/2012/QH13 20/06/2012
Luật Công đoàn
 Tải về
10/2012/QH13 18/06/2012
Bộ luật lao động
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: