Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Lĩnh vực

    

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
39/2015/TT-BNNPTNT 20/10/2015
Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
 Tải về
2651/QLCL-TTPC 20/10/2015
Lấy ý kiến đối với các nội dung Phiếu ghi ý kiến thành viên Chính phủ
 Tải về
8542/BNN-QLCL 19/10/2015
Đánh giá tình hình thực hiện NĐ 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa
 Tải về
439 /QĐ-QLCL 16/10/2015
QĐ v/v cử viên chức đi đào tạo sau đại học trong nước
 Tải về
2629/QLCL-CL2 15/10/2015
Góp ý dự thảo tài liệu dự án "Thực hành về ATTP trong vận chuyển giết mổ gia súc gia cầm"
 Tải về
2627/QLCL-TTPC 15/10/2015
Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
 Tải về
2614/QLCL-TC 14/10/2015
Mua sắm kít thử
 Tải về
2610/QLCL-CL2 14/10/2015
Về việc nhập khẩu Trái cây từ Nhật bản vào Việt Nam
 Tải về
2599/QLCL-CL2 13/10/2015
Góp ý dự thảo QCVN
 Tải về
2607 /QLCL-VP 13/10/2015
Cử giảng viên tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách quản lý chất lượng,ATTP nông lâm thủy sản đợt 6
 Tải về
2596/QLCL-TC 13/10/2015
Thương thảo hợp đồng gói thầu số 2 - Nitrofuran (AOZ) Elisa test kit và gói thầu số 3 - Chloramphenicol Elisa test kit
 Tải về
2586/QLCL-TTPC 12/10/2015
Thu thập thông tin, nắm tình hình cơ sở phục vụ Thanh tra chuyên đề
 Tải về
33/2015/TT-BNNPTNT 08/10/2015
Quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ
 Tải về
429/QĐ-QLCL 07/10/2015
Quyết định phê duyệt Đề cương, Dự toán và Mẫu phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên mốn nghiệp vụ QLCL nông lâm thủy sản và muối giai đoạn 2016-2020
 Tải về
2556/QLCL-CL1 06/10/2015
dỡ bỏ kiểm tra chặt Oxytetraxycline cho DL 133
 Tải về
31/2015/TT-BNNPTNT 06/10/2015
Quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi
 Tải về
32/2015/TT-BNNPTNT 06/10/2015
Thông tư quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và PTNT
 Tải về
2546//KH-QLCL 05/10/2015
kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015 của Cục QLCLNLS&TS
 Tải về
426/QĐ-QLCL 02/10/2015
Giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản
 Tải về
2510 /QLCL-TTPC 01/10/2015
Đề cương báo cáo 10 năm thực hiện công tác PCTN
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: