Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Lĩnh vực

    

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
2794/QLCL-TTPC 06/11/2015
Cung cấp thông tin đánh giá tình hình thực hiện pháp luật giai đoạn 2011 - 2015
 Tải về
2792/BC-QLCL 06/11/2015
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng
 Tải về
2722/QLCL-CL2 29/10/2015
Trả lời hồ sơ đăng ký Thông tư 25/2010/TT-BNNPTT của Achentina
 Tải về
2726/QLCL-TTPC 29/10/2015
báo cáo kết quả tổng kết thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg
 Tải về
2714/QLCL-CL2 28/10/2015
Trả lời hồ sơ đăng ký Thông tư 25/2010/TT-BNNPTT của Australia
 Tải về
2691/QLCL-TTPC 27/10/2015
Hoàn thiện danh mục thủ tục hành chính
 Tải về
2696/QLCL-TTPC 27/10/2015
Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 127/2013/NĐ-CP
 Tải về
2695/QLCL-TTPC 27/10/2015
Thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2015
 Tải về
446, 447/QĐ-QLCL 23/10/2015
QĐ v/v cử viên chức đi đào tạo sau đại học trong nước
 Tải về
2675/QLCL-VP 23/10/2015
TT xin duyệt cấp kinh phí chi bồi thường thiệt hại, GPMB đối với khu đất 2.000m2 liền kề Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 (trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản) để mở rộng trụ sở
 Tải về
2680/QLCL-CL2 23/10/2015
Về việc hướng dẫn công tác quản lý an toàn thực phẩm
 Tải về
445/QĐ-QLCL 22/10/2015
QĐ phê duyệt DS CCVC và người lao động thuộc đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản 2015 (Cơ quan Cục)
 Tải về
2672/QLCL-TTPC 22/10/2015
Cập nhật dữ liệu báo cáo thực hiện Nghị quyết của Quốc hội
 Tải về
2667/QLCL-CL2 22/10/2015
Một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Thông tư 24/2013/TT-BYT
 Tải về
2665/QLCL-VP 22/10/2015
Kê khai tài sản, thu nhập 2015
 Tải về
2664/QLCL-TTPC 22/10/2015
Góp ý báo cáo thực hiện Luật Quảng cáo
 Tải về
2658/QLCL-CL2 21/10/2015
Cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo dự án "Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm - Khoản vay bổ sung"
 Tải về
2659/QLCL-CL2 21/10/2015
Cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 Tải về
2656/BC-QLCL 21/10/2015
báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 10/2015
 Tải về
2661/QLCL-VP 20/10/2015
Báo cáo tình hình tổ chức bộ máy, biên chế và cơ sở vật chất của Chi cục QLCL
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: