Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Lĩnh vực

    

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
9579/BNN-QLCL 24/11/2015
các biện pháp cấp bách kiểm soát kháng sinh tồn dư hóa chất kháng sinh trong sản xuất và xuất khẩu thủy sản.
 Tải về
2887/QLCL-CL2 19/11/2015
V/v kiểm tra ATTP tại chợ đầu mối
 Tải về
2885/QLCL-VP 19/11/2015
Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm
 Tải về
2889/QLCL-VP 19/11/2015
Kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, bồi dưỡng thuộc Dự án đào tạo “1165” năm 2015
 Tải về
124/2015/NĐ-CP 19/11/2015
Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 Tải về
124/2015/NĐ-CP 19/11/2015
Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định xử phạt VPHC về hàng giả, hàng cấm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 Tải về
2896/QLCL-TTPC 19/11/2015
Rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư
 Tải về
2873/QLCL-TTPC 18/11/2015
Cử cán bộ tham gia giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành ATTP cấp quận, phường
 Tải về
2880/BC-QLCL 18/11/2015
Báo cáo công tác pháp chế 2015, giai đoạn 2011-2015 và nhiệm vụ, phương hướng năm 2016
 Tải về
2863/QLCL-VP 17/11/2015
Điều chỉnh địa điểm mở lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ATTP cho Doanh nghiệp
 Tải về
2851/QLCL-VP 13/11/2015
Bố trí giảng viên tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ATTP cho Doanh nghiệp
 Tải về
2851/QLCL-VP 11/11/2015
Bố trí giảng viên tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ATTP cho Doanh nghiệp
 Tải về
2813/QLCL-VP 11/11/2015
Mở lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ATTP cho Doanh nghiệp
 Tải về
2811/QLCL-VP 10/11/2015
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước ngành Nông nghiệp và PTNT
 Tải về
2833/KL-QLCL 10/11/2015
Kết luận Thanh tra Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất nem, lạp xưởng, chả lụa tại Cơ sở Huỳnh Thị Ánh
 Tải về
2832/KL-QLCL 10/11/2015
Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong sơ chế trái cây tại Công ty xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu
 Tải về
2810/QLCL-VP 10/11/2015
V/v triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg
 Tải về
2831/KL-QLCL 10/11/2015
Kết luận kiểm tra Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bến Tre
 Tải về
2815/QLCL-CL2 10/11/2015
V/v kiểm tra, cấp giấy chứng nhận ATTP đối với các cơ sở chuyên kinh doanh tại chợ
 Tải về
2810/QLCL-VP 10/11/2015
Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: