Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website
CHI TIẾT VĂN BẢN

Góp ý dự thảo Kế hoạch của Bộ Y tế về triển khai chương trình kiểm tra, rà soát việc thực thi pháp luật về ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng năm 2016 - 2017

10437/BNN-QLCL

23/12/2015

Bộ NN&PTNT

Công văn

Thanh tra - Pháp chế
Tệp đính kèm:
CÁC VĂN BẢN KHÁC:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: