vanphongcuc

Nội dung mới nhất được tạo bởi người dùng này

Góp ý dự thảo văn bản
[···] 11/04/2016
Bài viết
[···] 30/07/2014
[···] 12/06/2014
[···] 27/05/2014
Dự thảo văn bản
[···] 11/04/2016
Sự kiện
[···] 02/11/2015
Tập tin
Tra loi phan anh_kien nghi T1_3_2016 (Van phong).pdf 04/03/2016
Tai lieu QC.rar 16/11/2015
TB chấn chỉnh công tác báo cáo, trao đổi thông tin 25/09/2015
Phân công công tác Lãnh đạo Cục 25/09/2015
QĐ 469 UBND.PDF 25/09/2015
Văn bản pháp luật
Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 13/01/2016
Tiep nhan khong qua thi tuyen công chức 06/01/2016
Đề nghị tạm ứng kinh phí chi bồi thường thiệt hại, GPMB 06/01/2016
Về việc điều động viên chức Cao Hải Yến 05/01/2016
Về việc nâng bậc lương năm 2015 đối với ông Nguyễn Văn Thuận 05/01/2016
Tin tức
[···] 28/01/2015
Tin tức & sự kiện
Trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương, các đơn vị thuộc Cục (lĩnh vực tổ chức cán bộ) từ 1-3/2016 04/03/2016
Tài liệu đào tạo cho cán bộ kỹ thuật/quản lí chất lượng của các cơ sở, doanh nghiệp 16/11/2015
Kết quả thi đua tháng 7/2015 14/08/2015
Kiểm điểm cung cấp thông tin báo cáo về chất lượng, an toàn thực phẩm. 07/08/2015
Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện 26/03/2015
Tất cả các nội dung tạo bởi vanphongcuc...
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: