Truyền thông đợt cao điểm hành động năm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp (29/12/2015)

Triển khai Kế hoạch truyền thông đợt cao điểm hành động năm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp (số 9254/KH-BNN-VP ngày 11/11/2015), Văn phòng Bộ, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản đã xây dựng một số sản phẩm truyền thông tuyên truyền (Clip, tờ rơi).

CÁC TIN KHÁC
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: