Trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, địa phương và các đơn vị trực thuộc (29/02/2016)

Để kịp thời giải đáp các thắc mắc của địa phương, doanh nghiệp, người dân nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản định kỳ sẽ tổng hợp trả lời các kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và đăng tải lên website của Cục Trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, địa phương và các đơn vị trực thuộc

 Tổng hợp trả lời kiến nghị của Trung tâm vùng, cơ quan miền và địa phương đến tháng 12 năm 2015

Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản

Lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản 


Tổng hợp trả lời kiến nghị của Trung tâm vùng, cơ quan miền và địa phương đến tháng 7 năm 2015

Lĩnh vực nông sảnTổ truyền thông,

Lĩnh vực Quản lý kiểm nghiệm


Tổng hợp trả lời kiến nghị của Trung tâm vùng, cơ quan miền và địa phương đến tháng 4 năm 2015

(Lĩnh vực Tổ chức cán bộ,  Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản, Lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản)

 

Tổng hợp trả lời kiến nghị của Trung tâm vùng, Cơ quan miền và các địa phương quý II năm 2015

(lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản)

(Lĩnh vực quản lý kiểm nghiệm) 

(Lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản)

 

Tổng hợp trả lời kiến nghị của Trung tâm vùng, cơ quan miền và địa phương tháng 7, 8 năm 2015

(Lĩnh vực kế hoạch, Tổng hợp;

Tổ chức cán bộ;

Lĩnh vực tài chính;    

Lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản  )

CÁC TIN KHÁC
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: