Trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương, các đơn vị thuộc Cục (lĩnh vực tổ chức cán bộ) từ 1-3/2016 (04/03/2016)

CÁC TIN KHÁC
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: