Thông báo về thời gian, địa điểm và chương trình khóa đào tạo Hệ thống TRACES trong cấp chứng thư cho lô hàng xuất khẩu vào EU (13/01/2016)

Tiếp theo công văn số 50/QLCL-Cl1 ngày 11/01/2016 về đào tạo Hệ thống TRACES trong cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU, Cục Quản lý Chất lượng thông báo về địa điểm tổ chức và Chương trình đào tạo cụ thể như sau:

- Thời gian: 01 ngày 25/01/2016.

- Địa điểm: Khách sạn Hậu Giang 2, địa chỉ: 34 Nam Kỳ Khới Nghĩa, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ.

- Chương trình đào tạo: xin xem chi tiết tại ĐÂY

CÁC TIN KHÁC
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: