Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị kiểm soát ATTP thủy sản xuất khẩu (26/11/2015)

Ngày 29 tháng 10 năm 2015, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám đã chủ trì Hội nghị kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Tổng cục Thủy sản, Cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh có thủy sản xuất khẩu, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu.

Ngày 25/11/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 9627/TB-BNNPTNT-VP thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị về công tác kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu như sau:

- Hiện tại, tình hình cảnh báo về hóa chất, kháng sinh đang ở mức đáng báo động. Nguyên nhân của tình trạng cảnh báo lô hàng lây nhiễm hóa chất kháng sinh chủ yếu do công tác kiểm soát việc lưu thông, buôn bán chất cấm/chất không nằm trong danh mục cho phép và kiểm soát việc lạm dụng hóa chất kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản chưa hiệu quả. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chế biến thủy sản hiện cũng chưa kiểm soát được hiệu quả nguồn nguyên liệu đảm bảo an toàn thực phẩm cho chế biến xuất khẩu.

- Để giữ vững thị trường, đồng thời, tránh khả năng cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn, ảnh hưởng đến sản xuất, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu:

1. Các đơn vị, doanh nghiệp cần nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm, trên cơ sở đó triển khai đồng bộ, quyết liệt theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao về kiểm soát hóa chất kháng sinh trong chuỗi sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.

2. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản:Chủ trì xây dựng, trình Bộ ban hành văn bản gửi các đơn vị, doanh nghiệp về các giải pháp cấp bách cần thực hiện để kiểm soát kịp thời, hiệu quả tình trạng tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất và xuất khẩu thủy sản, tập trung vào các việc sau:

a) Các nội dung trọng tâm:
- Tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và chế tài xử lý vi phạm đối với cơ sở sản xuất, mua bán hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường và cơ sở nuôi thủy sản.
- Kiểm tra, thanh tra đột xuất và xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, lưu thông, mua bán, sử dụng, lạm dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường và trong nuôi thủy sản thương phẩm.
b) Làm rõ, phân công cụ thể trách nhiệm của từng đơn vị, doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành:
- Tổng cục Thủy sản: chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn, phối hợp với các Chi cục Thủy sản/Chi cục Nuôi trồng thủy sản tổ chức triển khai các nội dung trọng tâm tại mục a nêu trên theo đúng phạm vi, phân công chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Cục Thú y: chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn, phối hợp với các Chi cục Thú y tổ chức triển khai các nội dung trọng tâm tại mục a nêu trên theo đúng phạm vi, phân công chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản: yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương rà soát chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm theo HACCP để giám sát, kiểm tra hiệu quả các cơ sở cung ứng nguyên liệu, đảm bảo không có tồn dư hóa chất, kháng sinh trong nguyên liệu thủy sản cho chế biến xuất khẩu; báo cáo Bộ danh sách và tổ chức kiểm tra đột xuất tại các doanh nghiệp có nhiều lô hàng bị cảnh báo; bổ sung qui định minh bạch nguồn nguyên liệu nhập khẩu đối với khai báo các lô hàng xuất khẩu;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nuôi thủy sản xuất khẩu: chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản, Cục Thú y, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trong triển khai các nhiệm vụ theo phân công, phân cấp.
- Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP): Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp các quy định về kiểm soát tồn dư hóa chất, kháng sinh trong nguyên liệu và sản phẩm thủy sản; không xuất khẩu các lô hàng chưa được kiểm soát, đảm bảo quy định về tồn dư hóa chất, kháng sinh của nước nhập khẩu.
- Các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản: Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng hóa chất kháng sinh của những cơ sở nuôi cung cấp nguyên liệu; rà soát chương trình kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm, đặc biệt là chế độ tự kiểm tra, thẩm tra đối với các lô nguyên liệu tiếp nhận để chế biến xuất khẩu.

Chi tiết xin xem văn bản tại ĐÂY 

CÁC TIN KHÁC
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: