DANH SÁCH ƯU TIÊN (theo quy định tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT) (04/02/2016)

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản công bố Danh sách ưu tiên theo quy định tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, chi tiết xem Danh sách đính kèm.

Danh sách ưu tiên tại đây.

CÁC TIN KHÁC
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: